Všímat si

Synonyma všímat si: pozorovat <co>, dávat pozor <na co>, dbát <čeho>, ignorovat

Podobné výrazy k synonymu všímat si


Hledat