Vyjádřit

Synonyma vyjádřit: vyslovit <co>, formulovat (názor), pronést, projevit, ztvárnit <co>, znázornit, zobrazit, vystihnout

Podobné výrazy k synonymu vyjádřit


Hledat