Vysvětlit

Synonyma vysvětlit: objasnit <co komu>, vyložit, explikovat, oznámit <co komu>, sdělit, říci, pochopit, porozumět

Podobné výrazy k synonymu vysvětlit


Hledat