Vzdát se

Synonyma vzdát se: zříci se <čeho>, odříci se, upustit <od čeho>, poddat se, podrobit se, kapitulovat, oddat se, odevzdat se

Podobné výrazy k synonymu vzdát se


Hledat