Vzniknout

Synonyma vzniknout: povstat <co>, vyvinout se, zaniknout, vypuknout (požár)

Podobné výrazy k synonymu vzniknout


Hledat