Základ

Synonyma základ: báze, fundament, podklad, podstata, kořen, založení, princip, východisko, pramen, příčina, spodek (stavby), podstavec

Podobné výrazy k synonymu základ


Hledat