žalný

Synonyma žalný: zarmucující, žalostný, zarmoucený, smutný, bolestný

Podobné výrazy k synonymu žalný


Hledat