žalostný

Synonyma žalostný: zarmucující, smutný, bolestný, žalostivý, úpěnlivý, naříkavý, ubohý, bídný, tragický, tristní, dezolátní

Podobné výrazy k synonymu žalostný


Hledat