Zanedbání

Synonyma zanedbání: opomenutí, nedbalost, omeškání, promeškání, vynechání

Podobné výrazy k synonymu zanedbání


Hledat