Zjevný

Synonyma zjevný: patrný, zřejmý, očividný, nepochybný, skrytý, utajený, veřejný, vyložený, odhalený, tajný

Podobné výrazy k synonymu zjevný


Hledat