Antonymum

Synonyma k antonymum: opozitum, slovo opačného významu, synonymum

Podobné výrazy k synonymu antonymum