Bolestný - synonyma

Slovo bolestný má 9 znaků a známe k němu 13 synonym.

pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

Synonyma k bolestný: zarmucující, žalostivý, truchlivý, strastný, radostný, trýznivý, hořký, trpký, zahořklý, zatrpklý

Podobné k bolestný

Nalezeno 17 podobných výrazů: