Celkem

Ke slovu celkem evidujeme 7 synonym.

Synonyma k celkem: dohromady, vcelku, úhrnem, v podstatě, zhruba, asi, přibližně

Podobné výrazy k synonymu celkem