Ctný - synonyma

Slovo ctný má 5 znaků a známe k němu 10 synonym.

Ctný je člověk, který se chová s úctou, je slušný, upřímný a zodpovědný ke všem lidem. Jeho jednání je čestné a spravedlivé.

Synonyma k ctný: ctnostný, čestný, počestný, ctihodný, vážený, nectný, šlechetný, dobrý

Podobné k ctný

Nalezeno 20 podobných výrazů: