Sdílejte stránku

Ctný - synonyma

Slovo ctný má 5 písmen a známe k němu 10 synonym.

Ctný je člověk, který se chová s úctou, je slušný, upřímný a zodpovědný ke všem lidem. Jeho jednání je čestné a spravedlivé.

Synonyma ke slovu ctný: ctnostný, čestný, počestný, ctihodný, vážený, nectný, šlechetný, dobrý
Další podobná slova k ctný jsou například následující: ctený, zbožňovaný, uctivý, poctivý, mravný, slušný, skromný, statečný, vzdělaný, laskavý, chvalitebný, morální, čestný, přednostní, vzácný, nezištný, zbožný, zasvěcený, pokorný

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: