Demokracie

Synonyma k demokracie: lidovláda, vláda lidu, tyranie

Podobné výrazy k synonymu demokracie