Sdílejte stránku

Generalizovat - synonyma

Slovo generalizovat má 13 písmen a známe k němu 2 synonyma.

Generalizovat je forma abstrakce, která vytváří obecná pravidla vycházející z více konkrétních příkladů.

Synonyma ke slovu generalizovat: zobecňovat, zevšeobecňovat
Další podobná slova k generalizovat jsou například následující: zobecnit, abstrahovat, univerzalizovat, celistvě pojímat, obecně formulovat, sheneralizovat, stručně shrnout, všeobecně platit, zobecnovat, obecně pojímat, celkově formulovat, celkově shrnout, obecně koncipovat

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: