Hanlivý výraz

hanlivý výraz je synonymum ke slovu pejorativum

Podobné výrazy k synonymu hanlivý výraz