Hledět

Ke slovu hledět evidujeme 21 synonym.

Synonyma k hledět: dívat se, pohlížet, patřit, zírat, koukat se, čumět, přihlížet <k čemu>, brát v úvahu (mládež), ohlížet se <na co>, všímat si, pečovat (o děti), dbát (na čistotu), věnovat se <čemu>, chápat <co jak>, posuzovat, hodnotit <jako co>, usilovat <o co>

Podobné výrazy k synonymu hledět