Komentář - synonyma

Slovo komentář má 10 znaků a známe k němu 6 synonym.

Komentář je vyjádření názoru, postřeh, názor nebo zhodnocení vyjádřené slovy.

Synonyma k komentář: výklad, vysvětlivky, poznámky, připomínky, vysvětlení, interpretace

Podobné k komentář

Nalezeno 19 podobných výrazů: