Sdílejte stránku

Logický výrok (A & B) - synonyma

Slovo logický výrok (A & B) má 23 písmen a známe k němu 3 synonyma.

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

logický výrok (A & B) je synonymum ke slovu konjunkce
Další podobná slova k logický výrok (A & B) jsou například následující: výrok, pravdivostní tvrzení, tvrzení, výpověď, závěr, úsudek, konstatování, prohlášení, verze, formulace, myšlenka, argument, dedukce, implikace, důsledek, inferenční pravidlo, axiom, pravidlo dedukce

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: