Necelý - synonyma

Slovo necelý má 7 znaků a známe k němu 8 synonym.

Necelý je termín pro něco co není úplné, zdaleka nebo jen částečně hotové.

Synonyma k necelý: neúplný, kusý, neplný, částečný, nehotový, neucelený

Podobné k necelý

Nalezeno 14 podobných výrazů: