Nečetný - synonyma

Slovo nečetný má 9 znaků a známe k němu 12 synonym.

Nečetný znamená malý, omezený počet.

Synonyma k nečetný: nepočetný, nefrekventovaný, nemnohý, nehojný, častý, frekventovaný, ojedinělý, řídký, vzácný, sporadický

Podobné k nečetný

Nalezeno 16 podobných výrazů: