Nerovný - synonyma

Slovo nerovný má 8 znaků a známe k němu 17 synonym.

Nerovný je opak rovného, což znamená, že to není stejné, symetrické nebo rovnoměrné.

Synonyma k nerovný: křivý, hrbolatý, kostrbatý, zahnutý, zakřivený, rovný, sehnutý, shrbený, nahrbený, nestejný, nevyrovnaný, odlišný, různý, rozdílný

Podobné k nerovný

Nalezeno 21 podobných výrazů: