Nevrlost - synonyma

Slovo nevrlost má 8 znaků a známe k němu 9 synonym.

Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

Synonyma k nevrlost: nevlídnost, mrzutost, nepřívětivost, rozmrzelost, nerudnost, podrážděnost

Podobné k nevrlost

Nalezeno 10 podobných výrazů: