Nuzný - synonyma

Slovo nuzný má 6 znaků a známe k němu 11 synonym.

Nuzný se vztahuje k věcem nebo situacím, které jsou velmi chudé, nebo dokonce postrádají to, co je potřeba.

Synonyma k nuzný: nuzácký, bídný, chudý, chudobný, ubohý, žebrácký, bědný, bohatý, chatrný (oděv), ubohý, bídný, skrovný, nepatrný

Podobné k nuzný

Nalezeno 21 podobných výrazů: