Obdivovat

Ke slovu obdivovat evidujeme 7 synonym.

Synonyma k obdivovat: uznávat <koho>, cenit si, projevovat (obdiv), pohrdat

Podobné výrazy k synonymu obdivovat