Obor (studia) - synonyma

Slovo obor (studia) má 13 znaků a známe k němu 3 synonyma.

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

obor (studia) je synonymum ke slovu filosofie

Podobné k obor (studia)

Nalezeno 21 podobných výrazů: