Pojmout nenávist - synonyma

Slovo pojmout nenávist má 17 znaků a známe k němu 2 synonyma.

Pojmout nenávist znamená vyjádřit silnou odmítavou reakci na něco nebo někoho.

pojmout nenávist je synonymum ke slovu zanevřít

Podobné k pojmout nenávist

Nalezeno 21 podobných výrazů: