Pokulhávat - synonyma

Slovo pokulhávat má 11 znaků a známe k němu 6 synonym.

Pokulhávat znamená postupovat nebo se pohybovat klopýtavě nebo opatrně.

Synonyma k pokulhávat: kulhat, belhat, pobelhávat, zaostávat, opožďovat se, zůstávat pozadu

Podobné k pokulhávat

Nalezeno 16 podobných výrazů: