Politická strana - synonyma

Slovo politická strana má 17 znaků a známe k němu 1 synonymum.

Politická strana je organizace hájící názory a cíle politického hnutí.

politická strana je synonymum ke slovu partaj

Podobné k politická strana

Nalezeno 17 podobných výrazů: