Položit otázku - synonyma

Slovo položit otázku má 16 znaků a známe k němu 7 synonym.

Položit otázku znamená formulovat otázku, která by měla být zodpovězena.

položit otázku je synonymum ke slovu odpovědět

Podobné k položit otázku

Nalezeno 21 podobných výrazů: