Postavení (výhodné) - synonyma

Slovo postavení (výhodné) má 22 znaků a známe k němu 6 synonym.

Postavení znamená mít výhodnou pozici, jakou může být např. výhodná pracovní pozice, privilegia nebo podobné.

postavení (výhodné) je synonymum ke slovu koryto

Podobné k postavení (výhodné)

Nalezeno 19 podobných výrazů: