Potvrzovat

Ke slovu potvrzovat evidujeme 8 synonym.

Synonyma k potvrzovat: stvrzovat (podpis), dotvrzovat, utvrzovat, osvědčovat, prokazovat, ověřovat (hypotézu), verifikovat, vyvracet

Podobné výrazy k synonymu potvrzovat