Sdílejte stránku

Predikát (šlechtický) - synonyma

Slovo predikát (šlechtický) má 24 písmen a známe k němu 2 synonyma.

Predikát je titul, označení nebo titul získaný šlechticem, který ho odlišuje od ostatních.

predikát (šlechtický) je synonymum ke slovu přídomek
Další podobná slova k predikát (šlechtický) jsou například následující: titul, šlechtický titul, šlechtictví, vznešenost, šlechtický stav, panstvo, aristokracie, privilegovaná vrstva, vyšší šlechta, šlechtický rod, šlechtická rodina, šlechtický původ, šlechtické jméno, šlechtický dům, šlechtický majetek, šlechtický erb, šlechtická hodnost, šlechtické privilegium, aristokrat, noblesa, šlechtický status

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: