Překotně

Ke slovu překotně evidujeme 6 synonym.

Synonyma k překotně: horempádem, střemhlav, úprkem, pomalu, unáhleně, ukvapeně

Podobné výrazy k synonymu překotně