Přinést

Ke slovu přinést evidujeme 9 synonym.

Synonyma k přinést: donést (nákup), odnést, doručit, dodat (dopis), sdělit, oznámit, zveřejnit (zprávu), poskytnout (zážitek), způsobit (utišení)

Podobné výrazy k synonymu přinést