ředitel - synonyma

Slovo ředitel má 8 znaků a známe k němu 7 synonym.

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

Synonyma k ředitel: řídící, direktor, šéf, regenschori

Podobné k ředitel

Nalezeno 21 podobných výrazů: