Sdílejte stránku

Rozdíl - synonyma

Slovo rozdíl má 7 písmen a známe k němu 9 synonym.

Rozdíl je mezi dvěma věcmi nebo pojmy, což je odlišnost způsobená vlastnostmi nebo vlastnostmi.

Synonyma ke slovu rozdíl: odlišnost, různost, diference, shoda, rozlišení, distinkce
Další podobná slova k rozdíl jsou například následující: odchylka, nesoulad, nesrovnalost, rozpor, disproporce, odlišnost, diverzita, variace, rozdílnost, rozdělení, disharmonie, nedostatek, anomálie, deviace, disparita, dispartita, heterogenita, kontrast, nesymetrie, nesouměrnost, varieté

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: