Sdílejte stránku

Rozesmutnit - synonyma

Slovo rozesmutnit má 11 písmen a známe k němu 5 synonym.

Rozesmůtit znamená vyvolat smutek nebo zklamání.

Synonyma ke slovu rozesmutnit: rozlítostnit, roztesknit, rozradostnit
Další podobná slova k rozesmutnit jsou například následující: zmítat, truchlit, sklesnout, zarmoutit, potopit, zarmoutět, smutnit, zármutek, truchlení, zármutečný, zármutkový, zarmoucený, truchlivý, zarmoucenec, smutný, sklíčený, žalostný, deprimovat, zkrušit

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: