Rozumět - synonyma

Slovo rozumět má 8 znaků a známe k němu 6 synonym.

Chápat, porozumět, tj. pochopit význam, účel nebo smysl toho, co se říká nebo dělá.

Synonyma k rozumět: chápat <co>, postihovat (význam), vyznat se <v čem>, znát <co> (dobře), pokládat <co za co>, považovat

Podobné k rozumět

Nalezeno 21 podobných výrazů: