špatný

Ke slovu špatný evidujeme 29 synonym.

Synonyma k špatný: nekvalitní, nevalný, neuspokojivý, nedostatečný, mizerný, nanicovatý, nedobrý, nepěkný, dobrý, neschopný, nečestný, ničemný, hanebný, zlý, nesprávný, chybný, nenáležitý, mylný, nepříznivý, nepříjemný, neblahý, chatrný, nevalný, churavý, slabý, nemocný, nezdravý, chorý

Podobné výrazy k synonymu špatný