Srovnání - synonyma

Slovo srovnání má 10 znaků a známe k němu 2 synonyma.

Srovnání je proces porovnávání dvou nebo více objektů nebo idejí z hlediska jejich podobností a rozdílů.

Synonyma k srovnání: porovnání, komparace

Podobné k srovnání

Nalezeno 3 podobných výrazů: