Stejný počet - synonyma

Slovo stejný počet má 14 znaků a známe k němu 3 synonyma.

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

stejný počet je synonymum ke slovu parita

Podobné k stejný počet

Nalezeno 21 podobných výrazů: