Teprve - synonyma

Slovo teprve má 6 znaků a známe k němu 14 synonym.

Teprve znamená "až nyní" a označuje časový moment, kdy něco začíná.

Synonyma k teprve: , až potom, až pak, hned, nejprve, nejdříve, napřed, pak, potom, zvláště, tím spíše, natož, natožpak

Podobné k teprve

Nalezeno 21 podobných výrazů: