Trus

Synonyma k trus: lejno, výkal, hovno

Podobné výrazy k synonymu trus