útvar - synonyma

Slovo útvar má 6 znaků a známe k němu 14 synonym.

Útvar je obecný název pro jakýkoli složitější tvar nebo strukturu, který může být fyzický, biologický nebo společenský.

Synonyma k útvar: celek, soubor (hornin), formace, instituce, odbor, oddíl (vojenský), žánr, forma, tvar, seskupení

Podobné k útvar

Nalezeno 21 podobných výrazů: