Vcelku - synonyma

Slovo vcelku má 6 znaků a známe k němu 7 synonym.

Vcelku je to vyjádření celkového souhrnu. Jedná se o shrnutí poznatků, informací nebo údajů do jednoho krátkého výstižného textu.

Synonyma k vcelku: v podstatě, přibližně, částečně, celkem, úhrnem, najednou

Podobné k vcelku

Nalezeno 11 podobných výrazů: