Vdechovat

Ke slovu vdechovat evidujeme 1 synonym.

vdechovat je synonymum ke slovu inhalovat

Podobné výrazy k synonymu vdechovat