Navrhněte nové synonymum 😚

Prosíme uvádějte důsledně gramatiku a významy, děkujeme. Ujistěte se, že vámi zadávané slovo již neexistuje, případně že doplňujete k existujícímu nové významy.

Slovo
Vepište významy (každý řádek jedno synonymum)