Sdílejte stránku

Vyciťovat - synonyma

Slovo vyciťovat má 10 písmen a známe k němu 6 synonym.

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

Synonyma ke slovu vyciťovat: cítit <co> (napětí), tušit
Další podobná slova k vyciťovat jsou například následující: tušit, cítit, chápat, rozumět, vnímat, chapat, poznávat, očekávat, odhadnout, pociťovat, předvídat, vědět, domýšlet se, nahlížet, cítit se, chytit, tušení, pohybovat se v, rozpoznávat, získat

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: